Opstelling van het verlangen

Opstelling van het verlangen

 

geeft je een kijkje in je innerlijke wereld

ervaringsspiegel

Een opstelling van het verlangen is een specifieke methode* waarbij je innerlijke psychische dynamiek mbt jouw verlangen zichtbaar wordt gemaakt en een aanzet wordt gegeven tot een doorbraak hierin. Door onder ogen te zien wat de werkelijke belemmering is van je vraag of worsteling, ontstaat keuzevrijheid en autonomie. Je bent niet langer in de greep van beschadigende gebeurtenissen uit je (familie) geschiedenis.

 

* deze opstellingsmethode is ontwikkeld door Dr. Franz Ruppert en is gebaseerd op erkende trauma- en hechtingstheorieën (het concept en werkwijze zijn anders dan Familie opstellingen)

een opstelling

Deelnemen

kan als deelnemer met een eigen vraag, als representant of belangstellende.

Als vraagsteller krijg je ‚zicht’ op jouw innerlijke wereld; wat er tussen jou en jouw verlangen in staat. Het is fijn als je zelf een representant meeneemt (partner / goede vriend(in) / familielid) die met je mee kan kijken en terugblikken. Ervaring leert dat vaak ook een representant of ‘toeschouwer’ inzichten of antwoorden krijgt op eigen vragen.

Opstellingen dag  bij Anke Verstappen Coaching

Heb je belangstelling om een opstelling mee te maken?

 

Een Opstellingen dag is bedoeld om zoveel mogelijk mensen de gelegenheid te geven om een eigen vraag of verlangen op te stellen. En om belangstellenden kennis te laten maken met deze bijzondere methode.

Er is ruimte voor 4 opstellingen. Geef bij je aanmelding aan of je een eigen opstelling wilt of als representant/toeschouwer komt.

 

Deelname met eigen opstelling € 95,- (op volgorde aanmelding)

Deelname als representant of toeschouwer € 20,-

Wanneer je als vraagsteller een representant/toeschouwer meeneemt

wordt jouw deelname tarief € 85,-.

 

Check de agenda en meld je aan.

Hoe werkt het?

Het verloop van een opstelling

Jouw opstelling begint met het formuleren van je verlangen. Na het verwoorden van je verlangen stel je hiervoor een representant op. Zodra deze is opgesteld neem je zelf ook plaats in de opstelling en voel, zie, ervaar je wat er gebeurt en welke informatie zich aandient in contact met je verlangen. Afhankelijk van deze informatie kunnen er volgende representanten opgesteld worden teneinde helderheid in jezelf te krijgen, als antwoord op jouw vraag/verlangen. Hoeveel er zichtbaar wordt is afhankelijk van jouw innerlijk proces, de stukjes informatie komen vaak stapsgewijs als jij er (innerlijk) aan toe bent.

Kijken in je innerlijke spiegel

Bij opstellingen gaat men ervan uit dat een persoon, een familie of een organisatie gezien kan worden als een ‘systeem’ met een eigen dynamiek. Door zgn. representanten* (mensen of voorwerpen) een plek te geven in de ruimte (oftewel ‘op te stellen’) wordt zichtbaar en tastbaar wat zich afspeelt in jou, tussen je innerlijke delen of tussen verschillende personen uit je context. Je ziet jezelf gespiegeld in een ‘helder tegenover’.

een representant stelt zich dienstbaar op door een zo helder mogelijke spiegel te zijn van jouw ziel (als jij je verlangen hebt opgesteld). Jij kan dan in de ogen en in het gelaat van de representant jezelf en het oorspronkelijke verhaal herkennen: ‘dit, hier, wat ik me herinner, wat ik voel, wat ik weet, dat is waar. De waarheid van mijn leven, die opgeslagen lag in mijn psyche, in mijn lichaam, mijn zenuwstelsel en waar ik nu weer toegang toe krijg’.

Voor wie?

Als jij je verlangens wilt realiseren en leven maar daar nog niet in slaagt. Je hebt bijvoorbeeld een bepaald lichamelijk of psychisch symptoom, problemen in je relatie, met je kinderen of op je werk. Als je wilt begrijpen hoe dit komt, wilt leren wat je eigen aandeel daarin is en wilt weten hoe je dit kunt oplossen, is een opstelling een bijzonder krachtig middel om jezelf in verbinding met andere mensen uit je familie- of organisatiesysteem te weerspiegelen.

Theoretische achtergrond

 

Een traumatische ervaring kan ervoor zorgen dat je het contact met jezelf kwijt bent.

Innerlijke splitsing van een mens
na traumatische ervaringen

In de opstellingsmethode volgens prof. dr. Franz Ruppert

wordt – anders dan in de familieopstellingen van Bert Hellinger- gewerkt met innerlijke delen (afsplitsing van de ziel veroorzaakt door trauma). Iedereen heeft deze delen in zich: gezonde deel, trauma deel en overlevingsdeel (zie tekening). Opstellingen volgens deze methode laten zien:
– de context die je hebt aangetroffen in de familie waarin je werd geboren, inclusief de ingrijpende gebeurtenissen die van invloed waren op je ontwikkeling
– de gevolgen van eventuele traumatisering uit eerdere generaties (hechtingstheorie)
– de dynamiek tussen innerlijke delen en tussen mensen onderling, het afgescheiden zijn van onszelf en anderen

Wat is trauma

Trauma is een ’emotionele wond’ die opgelopen is door een gebeurtenis, die zó overweldigend, levensgevaarlijk of bovenmatig angstaanjagend was, dat je het – destijds- niet kon verwerken. De gemobiliseerde energie om te vluchten of vechten (instinct) wordt op dat moment geblokkeerd waardoor je emotioneel bevriest en afsplitst (innerlijk verdeeld raakt, zie plaatje). De enorme psychische of lichamelijke pijn wordt door de hersenen versplinterd of geheel verdrongen teneinde te overleven.

Een schokkende gebeurtenis hoeft dus niet persé traumatiserend te zijn. Dit hangt af van de gebeurtenis zelf (bedreigend), de persoonlijke beleving (een reactie van intense angst, hulpeloosheid en afschuw) en het persoonlijke verwerkingsvermogen (leeftijd, levenservaring, reactievermogen, getraindheid, al aanwezige belasting uit eerdere trauma-ervaringen).

‘Ken u zelve’ = heling = integreren van delen

Een opstelling kan je laten zien wat verborgen, verzwegen of vergeten is in jouw persoonlijke verhaal of familiegeschiedenis. Zo kan een representant* in een rol toegang krijgen tot onzegbare ervaringen en deze tot uitdrukking brengen in woorden, gebaren, bewegingen en lichaamshouding. Hierdoor kijk je als het ware in een ervaringsspiegel en is het mogelijk om de traumatische oorsprong (van eigen trauma of overgenomen traumagevoelens en overlevingsdelen – bv van moeder omdat je als kind altijd hecht) te herinneren, erkennen en begrijpen. Het overlevingsdeel kan nu terugtreden en het gezonde deel en het getraumatiseerde deel kunnen met elkaar in contact komen. Door het aannemen van de eigen pijn is integratie van de gesplitste delen mogelijk en kan heling plaatsvinden.

Anke heeft bij Interakt in Tiel ‘Breek de Stilte 1’, ‘Breek de Stilte 2’, ‘Breek de Stilte 3’ en ‘Opstellingen in individueel werk met cliënten’ afgerond. Margriet Wentink (Interakt) werkt nauw samen met Franz Ruppert. Anke heeft Franz Ruppert zelf ontmoet tijdens zijn seminar “Lichamelijke ziekten als symptomen voor trauma” in nov 2013. In nov 2014 woonde Anke zijn seminar ‘Vroegkinderlijk trauma’ bij. In mei 2016 zijn seminar ‘Ontwikkeling van de vrije wil’

Ervaring

Ik heb Anke ontmoet op een beurs in Almere.

Hier bood zij mij een sessie aan om mijn doelen en toekomst te bespreken. Ik stapte hier zonder verwachtingen in. Sinds dat weekend is een hoop veranderd. 

 

Tijdens de coaching bleek hoezeer ik verlangde naar een beter contact met mijn ouders en wat hiertoe in de weg stond. Dat ik te maken heb gehad met een trauma is iets wat ik mij nog nooit realiseerde. Vooral door de sessie met Anke ben ik mij gaan realiseren dat ik al die tijd door een ‘negatieve bril’ keek. Terug in de thuissituatie heb ik initiatief genomen om de relatie met mijn ouders te verbeteren. Door de positieve sfeer die ontstond en mijn zelfvertrouwen, kon ik zelfs een stap verder gaan in het delen van mijn eigen (negatieve) ervaringen met mijn ouders. Er ontstond wederzijds begrip en acceptatie waardoor we dichter naar elkaar zijn gegroeid.

 

Hoewel dit allemaal geweldig is, merkte ik nog een verandering. Tijdens de coaching werd mij duidelijk dat ik geen vertrouwen had in mijzelf en dat negativiteit centraal stond. Toen ik een oefening deed en op het blad met ‘ik doe ertoe’ stond, voelde ik mij geweldig. Iets wat ik tot die tijd nog nooit had meegemaakt. Ik ben ervan overtuigd dat dit moment geresulteerd heeft in de positieve mindset die ik momenteel bezit. Het ertoe doen, een bijdrage leveren, is iets waar ik nu in geloof. 

 

Het opvallende hieraan is dat mijn hele omgeving hier op reageert. Niet alleen mijn ouders, maar ook vrienden en mensen die ik nog nooit gesproken heb. Ik merk dat ik nu positiviteit uitstraal. Het lijkt wel of een aantal puzzelstukjes op zijn plaats zijn gevallen waardoor allerlei gebieden zich beginnen te ontwikkelen en ontplooien.

 

Nogmaals onwijs bedankt voor de ervaring en het vertrouwen in mij als persoon. Het heeft ertoe geleid dat ik weer een stap heb gezet in de goede richting en een mooie toekomst!

-Mike-

(juli 2014)